Δευτέρα 23 Ιουλίου 2012

ΣΚΑΝΔΑΛΑΡΑ !...


Η Αγροτική Τράπεζα άρχισε να εφαρμόζει από το 2010 ένα ειδικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, προκειμένου να εξυγιανθεί, πλήρως. και να καταστεί ικανή να διαδραματίσει έναν βελτιωμένο ρόλο, ως κρατική τράπεζα και ως εργαλείο άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής, ιδιαίτερα στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας.
Το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της ΑΤΕ εγκρίθηκε από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ανακοίνωσε ο ίδιος ο (τότε) Επίτροπος επί του Ανταγωνισμού κ. Αλμούνια.

Η εφαρμογή του προγράμματος επέφερε μείωση ενεργητικού, μείωση λειτουργικού κόστους, (με μεγάλες περικοπές στις αποδοχές των εργαζομένων, καθώς και με τη μείωση του συνολικού αριθμού τους) και την εγγραφή των αναγκαίων προβλέψεων για τις επισφαλείς χορηγήσεις της. Η Black Rock, που πρόσφατα έλεγξε το χαρτοφυλάκιο των δανείων, γνωμάτευσε πως η ΑΤΕ έχει πάρει προβλέψεις για επισφάλειες περισσότερες κατά 400 εκατ. €, απ΄ ό,τι χρειάζεται για την επόμενη 3ετία !

Στο εξάμηνο του 2011 η κεφαλαιακή επάρκεια της Αγροτικής Τράπεζας ξεπερνούσε το 12%, πολύ πάνω από το όριο που επέβαλλαν η Τ.Ε. και η ΕΚΤ.

Κι ενώ το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης δεν προέβλεπε καμιά συμμετοχή της ΑΤΕ στο PSI, αντίθετα είχε προϋπολογίσει την ρευστοποίηση κρατικών ομολόγων αξίας 2 δισ, περίπου Ευρώ, για το 2011, κα παρ΄ όλο που οι αρχικές αποφάσεις κυβέρνησης και τρόϊκας εξαιρούσαν τις κρατικές τράπεζες, (ΑΤΕ, ΤΤ) από τη διαδικασία της ανταλλαγής των ομολόγων, ο τότε υπουργός οικονομικών Βενιζέλος, σε συνεννόηση με το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Προβόπουλο επέβαλλαν τη συμμετοχή και των κρατικών τραπεζών στο PSI, τη τελευταία, κυριολεκτικά στιγμή !

Ταυτόχρονα, οι δυο παραπάνω διαβεβαίωναν τη διοίκηση της ΑΤΕ, πως θα υπάρξει, πλήρης, αναπλήρωση των ζημιών από το PSI ! (Είναι πολύ πιθανό ο Βενιζέλος να έδωσε την ίδια διαβεβαίωση και προς τα πάνω, δηλαδή τον πρωθυπουργό…).

Η δέσμευση αυτή, όχι μόνο δεν υλοποιήθηκε, αλλά η απώλεια των κεφαλαίων της ΑΤΕ, λόγω της συμμετοχής της στη διαδικασία ανταλλαγής των ομολόγων, αποτελεί, σήμερα, για τους αρμόδιους, την αφορμή για να την αφήσουν εκτός ανακεφαλαιοποίησης, επειδή την κρίνουν μη βιώσιμη !

Ο ισχυρισμός περί μη βιωσιμότητας της Αγροτικής Τράπεζας, σε οικονομικό επίπεδο δεν έχει τεκμηριωθεί ποτέ ως σήμερα, από την Τ.Ε. Η άποψη πως η ΑΤΕ δεν χρειάζεται να υπάρχει ως τράπεζα και ως κρατική τράπεζα, δεν έχει επεξηγηθεί ποτέ, σε πολιτικό επίπεδο.


Αντίθετα, τόσο προεκλογικά στις εξαγγελίες, όσο και μετεκλογικά στην κοινή προγραμματική διακήρυξη των τριών κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση, η Αγροτική Τράπεζα αναφέρεται ως απαραίτητο χρηματοδοτικό εργαλείο του αγροτικού τομέα και προεξοφλείται η ανακεφαλαιοποίησή της !


Το τελευταίο χρονικό διάστημα σωρεία διαρροών, προκάλεσαν ορυμαγδό δημοσιευμάτων, στα οποία, περίπου ενιαία, αναφέρεται η πρόθεση της κυβέρνησης να διαχωρίσει της ΑΤΕ σε «καλό» και «κακό» κομμάτι και στη συνέχεια περιγράφεται η βούλησή της να «χαρίσει» το «καλό» κομμάτι σε μια από τις ιδιωτικές τράπεζες, με πιθανότερη την Πειραιώς.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, που μπορεί να γίνουν, η Τράπεζα της Ελλάδος και οι κυβερνώντες θέλοντας ν΄ αποφύγουν την ανακεφαλαιποίηση ολόκληρης της ΑΤΕ και την αναπλήρωση των κεφαλαίων της που εξανέμισε το PSI, (περίπου 4,5 δισ €), τη χωρίζουν στα δύο, φορτώνουν το «κακό» κομμάτι στο κράτος, δηλαδή στον έλληνα φορολογούμενο και το «καλό», που για ανακεφαλαιποιηθεί θα χρειαστεί πολύ λιγότερα κεφάλαια το χαρίζουν στον ιδιώτη, επειδή θ΄ αναλάβει ο ίδιος την ανακεφαλαιοποίησή του.

Κι εδώ έγκειται το μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο : ο υποδοχέας του δώρου – καλή ΑΤΕ, υπολογίζεται πως θα πρέπει να βάλει, για την ανακεφαλαιοποίησή της, περί τα 800 εκατ. €, τα οποία, βέβαια θα τα πάρει, ως επί πλέον, από το ΤΧΣ. Ταυτόχρονα, όμως ο ιδιώτης δωρολήπτης θα πάρει ένα υγιέστατο χαρτοφυλάκιο δανείων και δεκάδες δισ Ευρώ καταθέσεις, που θα βελτιώσουν θεαματικά τη ρευστότητά του. Παράλληλα, δε, θα ιδιοποιηθεί τα περιουσιακά στοιχεία της ΑΤΕ, (1500, περίπου ακίνητα), η αξία των οποίων, σήμερα, με τη μεγάλη απομείωσή τους, είναι κοντά στα 700 εκατ. € !!! Φυσικά, θα δρέψει και τους καρπούς της κερδοφορίας της τράπεζας, που υπολογίζονται σε 100 – 150 εκατ. €, κατά ετήσια χρήση !!!

Το Deal, λοιπόν, δεν γίνεται για να γλιτώσει το δημόσιο πόρους, αλλά για να ωφεληθεί ο ιδιώτης σκανδαλωδώς !

Πέρα, όμως, από την οικονομική του πτυχή, το «ζήτημα ΑΤΕ» τείνει να εξελιχθεί σ΄ ένα μεγάλο πολιτικό σκάνδαλο, καθώς όλες οι αποκαλυπτόμενες διεργασίες που γίνονται, καταλήγουν στη διάλυση και την εξαφάνιση της Αγροτικής Τράπεζας. 

Αυτό θα σημάνει δύο πράγματα : πρώτον η υποθηκευμένη στην ΑΤΕ αγροτική περιουσία θα περάσει στον έλεγχο ιδιωτών, μ΄ ό,τι αυτό συνεπάγεται και δεύτερον, ο αγροτικός τομέας της οικονομίας θα μείνει χωρίς χρηματοδότηση, καθώς οι ιδιωτικές τράπεζες δεν εντάσσουν στις εργασίες τους την άσκηση της αγροτικής πίστης.

Οι εμπορικές – ιδιωτικές τράπεζες δεν δανειοδοτούν κάποιον, με αντιστάθμισμα τα αναμενόμενα έσοδά του από αγροτική καλλιέργεια και παραγωγή !

Την ώρα των διακηρύξεων, για την ανάγκη επιστροφής και ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας, την ώρα που οι παρεμβάσεις στον τομέα των τροφίμων και την διατροφική αλυσίδα, προβάλλονται ως επιβεβλημένες, ένα διαχρονικό, έμπειρο και χρήσιμο, όσο ποτέ άλλοτε, χρηματοπιστωτικό εργαλείο αναπτυξιακής παρέμβασης, η Αγροτική Τράπεζα, οδηγείται στην εξαφάνιση !

Το αντίθετο είναι που επιβάλλεται να γίνει, δηλαδή, στα πλαίσια ενός σοβαρού προγραμματισμού, οι κρατικές τράπεζες να ανακεφαλιοποιηθούν, μέσω του ΤΧΣ, να εκσυγχρονιστούν και να συγχωνευτούν, αποτελώντας τη βάση για τη δημιουργία ενός ισχυρού κρατικού πυλώνα, μέσα στο τραπεζικό σύστημα, ΑΤΕ και Τ.Τ.μαζί και με άλλες μικρότερες τράπεζες. 

΄Ενα σχήμα, που όπως αποδεικνύουν όλες οι μελέτες και τα στοιχεία, μετά την ανακεφαλαιοποίηση. θα είναι μια υγιέστατη και κερδοφόρα τράπεζα, με μεγάλη καταθετική βάση τεσσάρων και πλέον εκατομμυρίων πολιτών, των μη προνομιούχων οικονομικά τάξεων, με το μεγαλύτερη δίκτυο καταστημάτων, κύρια στην περιφέρεια, αλλά και στα αστικά κέντρα, με τεράστια ρευστότητα, ικανή και έτοιμη να σπάσει το φαύλο κύκλο της χρηματοπιστωτικής άπνοιας και της ύφεσης !...

Κ.Π.Α.

5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Διαβασα καπου το εξης¨.
Οι πολιτικοί φίλοι του Γιώργου Παπανδρέου φέρονται πεισμένοι για τη «συμβολή» των τελευταίων στην τελική έκβαση των πραγμάτων, «βενιζελικά στελέχη» το αρνούνται, κάνοντας λόγο για προβοκάτσιες και κακοήθειες εις βάρος του νυν προέδρου του κόμματος…ου...

Αφου το ιδιο υποστηριζει και ο γνωστος Πρετεντερης σε ενα αρθρο του τοτε δεν υπαρχει καλλιτερη επιβεβαιωση των πραγματων οτι τον εριξαν, ακομη και εμεις οι απλοι πολιτες στελνοντας λιγο πισω στα γεγονοτα την σκεωη μας, αυτη γυρναει στο σημερα και μας λεει το ιδιο, ΝΑΙ τον εριξαν.
Αυτο πιστευουμε και δεν χρειαζομαστε ενδιαμεσους να μας το πουν. Οσο για τον κυριο Πρετεντερη του λεμε οτι και ο Ιρλανδος εκανε δημοψηφισμα αλλα δεν τον λαθαιρεσαν οι βουλευτες του κομματος του ουτε ο Σαρκοζι του ειπαι οτι θα παρει τ'αρ@@@@ια του. Μαλλον ο Σαρκοζι το ''Μπουζι'' πηρε τ'αρχ@@@@ια των Γαλων.

χ.κ. είπε...

Eχεις απολυτο δικιο αλλωστε ολα εγιναν φανερα χωρις να κρυφτουν ,ειπωθηκαν λογια ον καμερα που φωτογραφιζουν την ανατροπη ,τωρα κανουν τις παπιες..οσο για το δημοψηφισμα,επρεπε να ειχε γινει,ολο και πιο πολλοι θεωρουν οτι ηταν λαθος που δεν εγινε [ οι εκλογες δεν χρειαζοντουσαν απλα επρεπε να γινει αρχηγος πασει θυσια ο Βενιζελος και πρωθυπουργος ο Σαμαρας,και να μπει σε τεραστιο οικονομικο κοστος η Ελλαδα απο τις αλεπαλληλες εκλογες μετα γνωστα αποτελεσματα ]παντως αργα αλλα σταθερα ο Γαπ δικαιωνεται μονον τα συμφεροντα και η διαπλοκη προσπαθουν με νυχια και με δοντια να αποδειξουν το αντιθετο ,μεχρι ποτε ομως.

Ανώνυμος είπε...

"...να «χαρίσει» το «καλό» κομμάτι σε μια από τις ιδιωτικές τράπεζες, με πιθανότερη την Πειραιώς."

Καμία έκπληξη ... ούτε για τα συμφέροντα ... ούτε για τον Βενιζέλο.

Ξέρουμε ποιοι ανέτρεψαν τον ΓΑΠ.

Ανώνυμος είπε...

και πιο ΜΜΕ το έβγαλε;
πού είπαμε θα καταλήξει η ΑΤΕ;
ποιός ειναι ο επιχειρηματίας που την αρπάζει;για να γνωρίζουμε ποιός ανέλαβε να ΄ριξει τον ΓΑΠ και να κάνει τον Μπένι κομματάρχη.

Ανώνυμος είπε...

Φιλε Χ.Κ, και ειπλεον βγαινει κανεις απο τα ρουχα του και φθανει σε σημεια αυτοκτονιας οτα μετα απ'ολα αυτα να διαβαζεις την Καϊλη να λεει οτι τελικα επρεπε λεει να γινει το Δμοψηφισμα του Γιωργου. Τρελλενεσε και πηδας απο την Ακροπολη. Το φελεκι μου.