Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΝΕΧΕΙΑ !...


-Διαβάστε το παρακάτω απόσπασμα από την Έκθεση του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, τον Απρίλη του 2010 :

«…Η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει μια βαθιά κρίση, με κύρια χαρακτηριστικά το πολύ μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα, το τεράστιο χρέος και τη συνεχή διάβρωση της ανταγωνιστικής της θέσης. Τα προβλήματα αυτά προϋπήρχαν της διεθνούς κρίσης του 2008 και ήταν αναπόφευκτο, χωρίς τολμηρές και αποφασιστικές παρεμβάσεις, να οδηγήσουν, αργά ή γρήγορα, σε αδιέξοδο.

Καθώς οι παρεμβάσεις αυτές δεν έγιναν, η κατάσταση επιδεινώθηκε, με αποκορύφωμα το δημοσιονομικό εκτροχιασμό το 2008 και το 2009 και την κλιμάκωση της διαφοράς αποδόσεων μεταξύ ελληνικών και γερμανικών κρατικών ομολόγων που ακολούθησε.

Παράλληλα, η διεθνής κρίση μεγέθυνε τις συσσωρευμένες αρνητικές επιπτώσεις αυτών των χρόνιων αδυναμιών και επιτάχυνε την πτωτική πορεία της οικονομίας.…».

-Πρόκειται για μια ξεκάθαρη περιγραφή της εγκληματικής αδράνειας της κυβέρνησης Καραμανλή με αποτέλεσμα :

«…Οι εξελίξεις που ακολούθησαν δυστυχώς επιβεβαίωσαν τις δυσοίωνες προβλέψεις. Τον Απρίλιο του 2009 η Ελλάδα υπήχθη στη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος, καθώς τα
ελλείμματα του 2007 και του 2008 υπερέβαιναν την τιμή αναφοράς της Συνθήκης. Το 2009
το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης, όπως εγκαίρως είχε προειδοποιήσει η Τράπεζα της
Ελλάδος, διαμορφώθηκε σε διψήφιο ποσοστό του ΑΕΠ (12,9%, σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Eurostat στις 21.10.2009, και τελικά 13,6% σύμφωνα με αναθεωρημένα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από την Eurostat στις 22.4.2010), ενώ το δημόσιο χρέος έφθασε το 115,1% του ΑΕΠ…».

-΄Ολ΄ αυτά τα νεοδημοκρατικά «κατορθώματα», κατά τον – τότε - κ.Προβόπουλο : «… προκάλεσαν μια σειρά υποβαθμίσεων της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας και μεγάλη διεύρυνση της διαφοράς αποδόσεων μεταξύ ελληνικών και γερμανικών κρατικών ομολόγων, έως και την τρίτη εβδομάδα του Απριλίου του τρέχοντος έτους. (Σ.Σ. του 2010…).
Το αποτέλεσμα ήταν η σημαντική επιβάρυνση του κόστους δανεισμού και του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους του Δημοσίου. Η κατάσταση αυτή, στο βαθμό που παρατείνεται, χειροτερεύει τη δημοσιονομική θέση της χώρας, δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τη δημοσιονομική προσαρμογή και έχει σοβαρές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία και στο τραπεζικό σύστημα..».


- «Ναι…»,
θα μου πουν σύσσωμα τα «κυνηγόσκυλα» του ΠΑΣΟΚ και του Γ.Παπανδρέου, «…αλλά οι ΠΑΣΟΚοι φταίνε που δεν πήραν έγκαιρα μέτρα, για να σταματήσουν την κατρακύλα…» κι όχι μόνο αυτό, αλλά τόκαναν επίτηδες, για να φέρουν το ΔΝΤ και το Μνημόνιο !...».

- Αν λένε την αλήθεια οι διαρροές από τη χθεσινή κατάθεση του Προβόπουλου στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, κάτι τέτοιο υποστήριξε κι αυτός, πως, δηλαδή, η νέα κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου, δεν πήρε μέτρα για να προλάβει το κακό !...

- Ώστε, έτσι λοιπόν ; Δεν πήρε μέτρα η νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κύριε διοικητά της Τ.Ε. ;

- Για, ελάτε να διαβάσουμε μαζί, τη συνέχεια της ΄Εκθεσής σας, του Απρίλη του 2010, να δούμε, τότε, με τα γεγονότα τρέχοντα και ζεστά, αυτά λέγατε ;

«…Η ελληνική οικονομία φαίνεται να έχει πλέον εμπλακεί σε έναν επικίνδυνο φαύλο κύκλο, με μία και μοναδική διέξοδο : τη δραστική μείωση του ελλείμματος και του χρέους, την άμεση δηλαδή αντιστροφή της δυσμενούς τάσης.
Στην κατεύθυνση αυτής της διεξόδου, η ελληνική κυβέρνηση κατάρτισε και δημοσίευσε στις 14 Ιανουαρίου το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΕΠΣΑ) 2010-2013, το οποίο θέτει αρκούντως τολμηρούς στόχους όσον αφορά τη δημοσιονομική προσαρμογή και περιλαμβάνει το περίγραμμα της πολιτικής διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα ακολουθηθεί.
Στις 9 Φεβρουαρίου και στις 3 Μαρτίου ανακοινώθηκαν σημαντικά δημοσιονομικά μέτρα για την αύξηση της έμμεσης φορολογίας, τη μείωση των μισθολογικών δαπανών και τον περιορισμό των προσλήψεων στο Δημόσιο.

Στις 24 Μαρτίου κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη φορολογική μεταρρύθμιση (που ψηφίστηκε στις 20 Απριλίου) και στις 31 Μαρτίου δημοσιοποιήθηκαν οι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση της κοινωνικής ασφάλισης. Επίσης, κατοχυρώθηκε η ανεξαρτησία της Στατιστικής Υπηρεσίας, με την ίδρυση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.).
Αυτές οι πρωτοβουλίες οικονομικής πολιτικής έγιναν θετικά δεκτές από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης…».

- Αλήθεια, κύριε Προβόπουλε, εσείς με την πείρα του συντάκτη και διαμορφωτή του Οικονομικού Προγράμματος του Καραμανλή, πως και περιλαμβάνετε, στην τότε ΄Εκθεσή σας, τόσο καλά λόγια για τα πρώτα μέτρα της κυβέρνησης Παπανδρέου ;
Μήπως, επειδή και τα γεγονότα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, ήταν αναμφισβήτητα ;

- Διαβάστε τα μαζί μας, λοιπόν, στην ίδια ΄Εκθεση τα αναφέρετε :

«…• Στις 11 Φεβρουαρίου οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ δήλωσαν ότι στηρίζουν τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης και τη δέσμευσή της να πράξει ό,τι είναι αναγκαίο και πρόσθεσαν ότι τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ θα αναλάβουν αποφασιστική και συντονισμένη δράση, αν χρειαστεί, για να διασφαλίσουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ ως σύνολο.

• Στις 16 Φεβρουαρίου το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (ECOFIN)
γνωμοδότησε για το ΕΠΣΑ, κάλεσε την Ελλάδα να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα
κατά 4 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ το 2010 και κάτω του 3% του ΑΕΠ έως το 2012 και εξέδωσε σύσταση προς τη χώρα να ευθυγραμμίσει τις οικονομικές πολιτικές της με τους γενικούς προσανατολισμούς οικονομικής πολιτικής της ΕΕ, υιοθετώντας μια τολμηρή και ολοκληρωμένη δέσμη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μακροοικονομικές ανισορροπίες και οι διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας.

• Στις 3 Μαρτίου το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δήλωσε ότι
είναι ευπρόσδεκτα τα “πειστικά πρόσθετα και μόνιμου χαρακτήρα μέτρα δημοσιονομικής
εξυγίανσης” που ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση εκείνη την ημέρα και αξιολόγησε
θετικά την προβλεπόμενη πολύ ταχεία εφαρμογή των μέτρων αυτών καθώς και την αναγνώριση, από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης, της ανάγκης να υιοθετηθούν και να
εφαρμοστούν γρήγορα διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με την απόφαση του
ECOFIN της 16ης Φεβρουαρίου.

• Στις 9 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε, ύστερα από επισταμένη διερεύνηση,
ότι τα δημοσιονομικά μέτρα που ανακοινώθηκαν στις 3 Μαρτίου φαίνονται επαρκή για να
διασφαλίσουν την εκπλήρωση των δημοσιονομικών στόχων για το 2010. Αυτό επιβεβαιώθηκε
και από το ECOFIN στις 16 Μαρτίου.

• Στις 25 Μαρτίου οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ επαναβεβαίωσαν τη δήλωση της 11ης Φεβρουαρίου και κατέληξαν σε συμφωνία, ότι τα κράτη-μέλη της
ζώνης του ευρώ είναι έτοιμα να συνεισφέρουν με συντονισμένα διμερή δάνεια σε ένα μηχανισμό χρηματοδότησης που θα περιλαμβάνει σημαντικού ύψους χρηματοδότηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και κατά πλειοψηφία ευρωπαϊκή χρηματοδότηση…».


- Και τα μέτρα της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, παρουσιάζεις κ. Προβόπουλε, τα οποία τα κρίνεις θετικά και την θετική υποδοχή, που είχαν από τα όργανα της Ε.Ε., αναφέρεις αναλυτικά, στην ΄Εκθεσή σου, τον Απρίλη του 2010.

- Γιατί, τώρα, λες άλλα και μιλάς για «μη λήψη μέτρων, που οδήγησε στο Μνημόνιο» ; Γιατί εμφανίζεσαι να υιοθετείς την επιχειρηματολογία των συνωμοτικών κέντρων κατά του Γ. Παπανδρέου και ν΄ ασπάζεσαι τις μαλακίες των διάφορων χαχόλων της δεξιάς, περί προδοσίας κι άλλα ευτράπελα ;
Φαίνεται θυμήθηκες τις ρίζες και την πολιτική καταγωγή σου κι είπες να βάλεις, κι εσύ, ένα λιθαράκι, στο κτίσιμο του νέου εμφυλιωτικού σκηνικού, που βυσσοδομείται από το χώρο σου και τα άνομα συμφέροντα, που τον ξανα-εναγκαλίστηκαν !


- Αλήθεια, αυτά τα πράγματα, σου τα έβαλαν στην Επιτροπή τη Βουλής, επεσήμανε κανείς την παλινωδία σου ή οι συμμετέχοντες, εκεί, είναι, όλοι, συντονισμένοι στο ίδιο κλίμα ;

12 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

κατω η δεξία,ότι έγινε έγινε για το καλό του τόπου,ΓΑΠ θα ζεις στις καρδιές μας για πάντα.

χ.κ. είπε...

Για ολα φταιει ο Γαπ που ενα χρονο μετα εφερε την χωρα στο χειλος της χρεοκοπιας τα ηξερε ολα και δεν εκανε τιποτα το 2008 ηδη απο το 2006 το ΔΝΤ ΗΤΑΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ,σα δεν ντρεπομαστε λιγακι ,σε καφρους προφανως απευθυνονται

Ανώνυμος είπε...

Γιατί όλοι ασχολουνται με το έλλειμα του 2009, που δήθεν τεχνηέντως φούσκωσε ''για να μπούμε στο ΔΝΤ'' και κανείς με το έλλειμα του 2008, που απο 3% εκτοξεύτηκε στο 9% απο την αναθεώρηση της Eurostat?????

ακυβέρνητος είπε...

Εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα από όσα λέτε.
Το μόνο που ξέρω είναι ότι ο αγαπημένος μας πρωθυπουργός κινδύνεψε να δολοφονηθεί.
Οι μυστικές υπηρεσίες της παγκόσμιας συνωμοσίας τον είχαν βάλει στο στόχαστρο, προσπαθώντας να βάλουν τέλος στο τιτανοτεράστιο έργο του.
Πρώτα ο Γκάντι, μετά ο Ούλωφ Πάλμε, σήμερα ο Κ. Καραμανλής.

Άτιμη κοινωνία...

Ανώνυμος είπε...

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΑΘΛΙΟΤΗΤΕΣ. ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΟΥ DNA ΤΗΝ ΣΠΑΣΑΝΕ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΒΡΗΚΑΝΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΔΙΡΘΩΝΟΥΝ ΤΑ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΕΞΙΟΙ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ.

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ : ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΩΝ 400.000 ΕΥΡΩ ΤΟ ΧΡΟΝΟ!

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ : ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΩΝ ΤΩΝ 400.000 ΕΥΡΩ ΤΟ ΧΡΟΝΟ!

Ανώνυμος είπε...

Ψυχραιμία αγαπητοί !Τώρα η χώρα θα κυβερνηθεί από εκπροσώπους των διαπλεκόμενων και όλα θα πάνε καλά.Επί πλέον θα τοποθετηθούν υπουργοί που θα εκπροσωπούν τα αφεντικά τους.Κανείς όμως δεν θα μας πει τι γίνεται με την σύναψη συμφωνίας με την Ελβετία ώστε να μάθουμε κάποτε πότε και ποιοι έβγαλαν τα χρήματά τους έξω.Να είσαι καλά ΓΑΠ που ανακάτεψες το πολιτικό σύστημα και έσπασαν τα αποστήματα της ρεμούλας.Οι δρόμοι θα μας φέρουν πάλι κοντά.Στην νέα μας συνάντηση το τοπίο ελπίζω να είναι περισσότερο καθαρό .

Ανώνυμος είπε...

Άτιμη κοινωνία,άι στο διάλο αγάπη μου.
Θέλουν και ψήφους από τους ομογενείς.

ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ είπε...

OTAN ΠΑΡΕΛΑΒΕ Ο ΓΑΠ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΗΤΑΝ ΗΔΗ 340 ΔΙΣ. ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΑ ΑΓΓΙΖΕ ΤΟ 16%. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ. ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ Ο ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ? Ο Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ?, Η Ο ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ? ΔΙΟΤΙ ΑΛΛΟ 11, ΑΛΛΟ 12, ΑΛΛΟ 13,14 ΚΑΙ 15 ΚΑΙ ΑΛΛΟ 16%. Η ΧΩΡΑ ΗΤΑΝ ΗΔΗ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΗ.ΑΣ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΣΩΖΕ ΤΙΠΟΤΑ. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΕΗ ΑΥΤΑ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ?, ΑΥΤΑ ΤΟΥ ΟΣΕ?, ΑΥΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΕΚΟ? ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΝΕ ΑΥΤΑ, Ο ΚΟΝΤΟΠΥΡΑΚΗΣ Η Η ΣΥΓΓΡΟΥ,? Η Ο ΠΕΡΙΣΣΟΣ? Η Η ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ?. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΤΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ. Ο ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΤΑΝ ΡΩΤΗΘΗΚΕ ΑΝ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΑ ΗΤΑΝ ΦΟΥΣΚΩΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΟΤΙ ΑΣΦΑΛΩΣ ΘΑ ΑΣΤΕΙΕΥΕΣΤΕ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ. ΤΕΤΟΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΕΛΑΒΕ Ο ΓΑΠ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΧΑΡΒΑΛΟ.ΠΑΛΕΨΕ ΜΕ ΘΗΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΙΣΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΝΤΟΠΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΡΑΔΑΙΝΟΝΤΑΣ, ΤΟ ΣΕ ΡΙΧΝΟΥΜΕ ΑΠ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΡΙΟ. ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΘΑ ΒΓΟΥΝ ΤΟ ΤΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΛΕΓΟΝΤΑΝ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ. ΕΤΣΙ ΠΗΡΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΛΟ ΠΑΝΩ ΤΟΥ ΑΝΕΤΡΕΨΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ.ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΥΓΙΕΣΤΑΤΗ,.ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΟΧΙ ΤΩΝ ΛΑΜΟΓΙΩΝ ΑΛΛΑ ΤΩΝ ΕΝΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΟΧΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΛΑΔΩΝΩ, ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΤΗ ΚΡΙΣΗ. ΒΕΒΑΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ. ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΑ ΠΕΡΙ ΓΟΥΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΗΔΙΕΣ. ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΑΦΕΞΑΛΑ. ΑΥΤΑ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΚΟΠΗΚΕ Η ΜΑΣΑ... ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΓΡΑΦΟΥΣ ΥΠΟΤΕΛΕΙΣ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ. ΑΛΛΟ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Σ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΩΡΑ. ΑΚΟΥΩ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΙΟ ΝΩΡΙΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΔΙΩΞΙΜΟ ΚΟΣΜΟΥ ΑΠ ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΔΕΚΟ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΜΙΣΘΩΝ ΙΣΑ ΜΑΥΤΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΝΩΡΙΤΕΡΑ. ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΗΤΑΝ ΤΑ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΜΕΤΡΑ? ΒΕΒΑΙΑ ΜΕ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΙ ΑΥΤΟΣ ΣΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ. ΘΑ ΤΑ ΞΑΝΑΠΟΥΜΕ.

Ανώνυμος είπε...

19.45 ΤΑ ΕΙΠΕΣ ΟΛΑ ΜΑ ΟΛΑ!

Ανώνυμος είπε...

22.20# Αυτο ακριβως υποστηριζω και εγω σταθερα εδω και αρκετους μηνες.
Το ΓΑΠ δεν τον εφαγε ουτε η Μερκελ ουτε ο κοντος ουτε το Δημοψηφισμα, τριχες κατσαρες, γιατι εαν τον στηριζανε ολοι οι βουλευτες του τι θα εκαναν αυτοι οι αθλιοι του αξονα?? τιποτα απολυτως σε διαβεβαιω. Αυτο λοιπον που τον εφαγε ειναι η εμμονη του με την Ελβετια και φυσικα το ανακατεμα της τραπουλας που εκανε και εφερε τα πανω κατο το αχρηστο πολιτικο και μιντιακο συστημα. Φαγανε τετοια κλοτσια στα αχαμνα που ενα τονο κρεμυδια Θηβας κοπανιστα να βαλουν πανω δεν προκειτε να τους περασει η ζαλαδα και το τρεμουλο που τους επιασε. Ναι τον φυγατε αλλα δεν ξεμπερδεψατε, μαλλον περισσοτερο μπερδεψατε τωρα γιατι αυτο που αρχισε θα το τελειωσει ο Λαος.