Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2012

ΠΙΣΩ ΑΠ΄ ΤΟΥΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΥΣ !...


Οι θριαμβολογίες του Αντωνάκη και των συμμάχων του, για την έγκριση της «δόσης» καλά κρατούν κι απ΄ ό,τι φαίνεται, για κάμποσο χρονικό διάστημα, οι υπεύθυνοι για την κρίση και την σύγχρονη ελληνική τραγωδία, θα πλασάρονται ως ευεργέτες.

Κάποιος θα πρέπει να επισημάνει στο Σαμαρέϊκο, πως η «δόση» που παίρνει από το Μερκελέϊκο, δεν είναι τίποτα άλλο, παρά τα λεφτά που το Καραμανλέϊκο, (με τη συμμετοχή και του ίδιου του Αντωνάκη), έφαγε κι άφησε τη χώρα με 36 δισ. εκατ. έλλειμμα το 2009 ! Του τα δίνουν για να τα ξαναβάλει μέσα, ως δανεικά, που τα πληρώνει ο χειμαζόμενος ελληνικός λαός κι όχι τζάμπα. Προς τι, λοιπόν, οι πανηγυρισμοί ?
 
Πέρα απ΄ αυτό, οι τροϊκανοί του εσωτερικού, για ποιο κατόρθωμα κορδώνονται, όταν οι όροι με τους οποίους δανείστηκαν από τους τοκογλύφους, τάχα, εταίρους, είναι, όχι, μόνο, σφαγιαστικοί για το λαό, αλλά αυτόματα σφαγιαστικοί κι όταν υπάρχει η πλήρης εκχώρηση των πάντων, σ΄ αυτούς ?
 
Βάσει της δανειακής σύμβασης, όπως δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως, με αριθμό 240, ως Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η τρόϊκα έχει δικαίωμα κατάσχεσης κάθε εθνικού περιουσιακού στοιχείου της χώρας, χωρίς εξαιρέσεις !
 
Στο κείμενο αναφέρεται ρητά, ότι δεν εξαιρείται κανένα απολύτως περιουσιακό στοιχείο από την κατάσχεση σε περίπτωση που η χώρα δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο 4 με τίτλο: Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία, στην παράγραφο 4.4 αναφέρεται :
 
«Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος (Ελλάδα), η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας παραιτούνται με την παρούσα αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ασυλίας που ήδη έχουν ή μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με τους ίδιους και τα περιουσιακά τους στοιχεία έναντι δικαστικών ενεργειών σχετικά με την παρούσα Σύμβαση Τροποποίησης, συμπεριλαμβα-νομένων ενδεικτικά, από κάθε δικαίωμα ασυλίας έναντι άσκησης αγωγής, έκδοσης δικαστικής απόφαση ή άλλης διάταξης, κατάσχεσης, εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου και έναντι κάθε εκτέλεσης ή αναγκαστικού μέτρου σε βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων στο μέτρο που τα ανωτέρω δεν απαγορεύονται από αναγκαστικό νόμο».
 
΄Ηθελα νάξερα αυτό το επιχείρημα, πως η Ελλάδα καταφεύγει στο δανεισμό από την τρόϊκα, επειδή δεν την δανειοδοτούν οι αγορές, είναι αληθινό ; ΄Εχει διερευνηθεί αν οι αγορές, δηλαδή, οι μη επίσημοι κρατικοί τοκογλύφοι, θάταν διατεθειμένες να δώσουν δάνεια με τέτοιους, απόλυτα διασφαλιστικούς, γι αυτούς, όρους ?...

Δεν υπάρχουν σχόλια: