Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2011

Η ΞΕΦΤΙΛΑ ΤΟΥΣ !...


ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΕΞΙΣΩΣΗ, ΔΕΞΙΟΣ = ΠΑΤΡΙΔΟΚΑΠΗΛΟΣ, (αλλά και διπρόσωπος), για μια ακόμα φορά...

Προδότη, αποκάλεσαν οι γαλάζιοι Ελληναράδες τον Παπούλια, γιατί, λέει, η εποπτεία από τους δανειστές καταργεί την εθνική κυριαρχία... Τα ίδια λένε και για τον Πρωθυπουργό και τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Κι όμως στο Ευρωκοινοβούλιο, η Νέα Δημοκρατία με την εκπρόσωπό της Ρόδη Κράτσα, αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου αλλά και μέλους της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών υποθέσεων, εγκαλούσε την Κομισιόν γιατί ΔΕΝ κάνει χρήση συγκεκριμένων άρθρων ώστε να ΔΥΝΑΜΩΣΕΙ τους ελέγχους και να ασκήσει ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ έλεγχο στις υπερχρεωμένες χώρες... Να μη μας ελέγχουν αφού πάρουμε τις αποφάσεις δηλαδή αλλά ΠΡΙΝ ακόμα τις πάρουμε... Τόσο πατριωτικά και υπερήφανα... Απαιτούσε μάλιστα και πίεζε για συγκεκριμένους μηχανισμούς και εργαλεία ελέγχου...

Διαβάστε παρακάτω το πλήρες κείμενο. Χωρίς μετάφραση...

Rodi Kratsa-Tsagarapoulou, Vice-President of the European Parliament and Member of the Committee on Economic and Monetary Affairs, has addressed the issue of preventive surveillance procedures of national economic policies to the European Commissioner for Economic and Monetary Affairs.

The Greek MEP said: "According to Articles 121 and 126 of the Treaty, the European Commission possesses all the monitoring tools and mechanisms of Member States' fiscal policies while most of the states have developed deficits higher than the 3% limit. Is the Commission willing to strengthen the preventive surveillance procedures? If yes, through what kind of tools and mechanisms? Does the Commission intend to submit proposals for the strengthening of economic convergence within the Eurozone? Does the Commission intend to promote the necessary structural reforms in the Member States in order to bring them into effect when public finances so permit?
The European Commission noted that proposals will be submitted in order to reinforce the preventive and corrective arms of the Stability and Growth Pact. Additionally, the Commission stressed the need to address cases where the rules are continuously broken; penalties could be made more deterrent and incentives strengthened.

Addressing a supplementary question, Kratsa highlighted the issue of current imbalances within the Eurozone and stressed the need for convergence policies. The European Commission reverted to the Greek case by saying that the origin of the crisis can be found in imbalances that have been created over time, while wages went up much higher than competitiveness did and this is of course a matter of national policy. "The Commission has always been aware that monitoring was a very important part of the national budgets being compatible with the European Monetary Union, especially in the case of Greece."

...ΓΙΑΤΊ Η ΞΕΦΤΊΛΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ.

Από τον Alzap


Υ.Γ.Λογοπλόκου :
 Μπορεί το αγγλικό κείμενο νάχει την αυθεντικότητα και τη χάρη του και το ελληνικό, όμως, είναι απαραίτητο :

Ρόδη Κράτσα-Tsagarapoulou, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, έθεσε το ζήτημα των προληπτικών διαδικασιών εποπτείας των εθνικών οικονομικών πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων.

Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής δήλωσε: «Σύμφωνα με τα άρθρα 121 και 126 της Συνθήκης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει όλα τα εργαλεία και τους μηχανισμούς παρακολούθησης των δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών, παρ΄ όλα αυτά τα περισσότερα κράτη έχουν αναπτύξει ελλείμματα υψηλότερα από το όριο του 3%. Είναι η Επιτροπή πρόθυμη να ενισχύσει την προληπτική εποπτεία των διαδικασιών ; Εάν ναι, με τι είδους εργαλεία και μηχανισμούς ;
Προτίθεται η Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την ενίσχυση της οικονομικής σύγκλισης στο εσωτερικό της Ευρωζώνης ;
Προτίθεται η Επιτροπή να προωθήσει τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη, προκειμένου να τις θέσουν σε ισχύ όταν τα δημόσια οικονομικά, τους το επιτρέπουν ;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι θα υποβληθούν προτάσεις, προκειμένου να ενισχυθεί η προληπτική και στο διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Επιπλέον, η Επιτροπή τόνισε την ανάγκη να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις όπου οι κανόνες συνεχώς παραβιάζονται. Η επιβολή κυρώσεων θα μπορούσαν να κάνουν πιο αποτρεπτικές τις παραβιάσεις, όπως θα βοηθούσε και η ενίσχυση των κινήτρων.

Σε συμπληρωματική τοποθέτησή της, η κα Κράτσα τόνισε το θέμα των σημερινών ανισορροπιών στο εσωτερικό της Ευρωζώνης και τόνισε την ανάγκη σύγκλισης των πολιτικών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανήλθε στην ελληνική περίπτωση, λέγοντας ότι η προέλευση της κρίσης μπορεί να αποδοθεί σε ανισορροπίες που δημιουργήθηκαν διαχρονικά, με τους μισθούς να αυξάνονταν πολύ περισσότερο από την ανταγωνιστικότητα και αυτό είναι, φυσικά, ένα θέμα εθνικής πολιτικής.
"Η Επιτροπή γνώριζε και γνωρίζει ότι ο έλεγχος ενός πολύ σημαντικού μέρους των εθνικών προϋπολογισμών είναι μια διαδικασία συμβατή με την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας."

Δεν υπάρχουν σχόλια: