Κυριακή, 11 Ιουλίου 2010

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΠΕPΙΛΗΨΗ...

Δεκάδες άρθρα, νομοτεχνικά διατυπωμένα, περιέχονται στις πολλές σελίδες των νέου ασφαλιστικού νόμου, πράγμα που κάνει αδύνατη, ακόμα και την ανάγνωσή τους, πόσο, μάλλον, την κατανόησή τους. Παραπομπές επί παραπομπών και συμπληρώσεις ανάκατες με αντικαταστάσεις διατάξεων.
Στο κείμενο που ακολουθεί, ο Ηλίας Γεωργάκης κάνει την απο-κωδικοποίηση του νέου Νόμου και παρουσιάζει, συνοπτικά, την κατάσταση, όπως διαμορφώνεται, πλέον, για τους έλληνες ασφα-λισμένους.

ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ.

Περισσότερη δουλειά με μικρότερες συντάξεις και ενοποίηση των κανόνων συνταξιοδότησης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι η φιλοσοφία του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας που ψηφίστηκε στη Βουλή.

Με το νομοσχέδιο που αφορά τον ιδιωτικό τομέα, ΔΕΚΟ, τράπεζες, επιστήμονες και αυτοαπασχολούμενους επέρχονται σαρωτικές ανατροπές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, καθώς και στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων. Τα όρια ηλικίας αυξάνονται και για την έξοδο από την εργασία με πλήρη σύνταξη απαιτείται, είτε η κάλυψη 40 ετών ασφάλισης, είτε η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας. Οσον αφορά τις νέες συντάξεις, τα εργατικά συνδικάτα επισημαίνουν ότι λόγω της αλλαγής υπολογισμού τους θα υπάρξει μείωση έως και 50%.

Διευκρινίζεται ότι με εξαίρεση τον νέο ΛΑΦΚΑ (έκτακτη εισφορά συνταξιούχων) οι ρυθμίσεις αρχίζουν από 1/1/2011. Θα ακολουθήσει η ψήφιση του νομοσχεδίου Παπακωνσταντίνου (υπουργείου Οικονομικών) με το οποίο επέρχονται ανατροπές και στο ασφαλιστικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων.

Ορια ηλικίας συνταξιοδότησης: Το 2015 όλοι θα συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 60 ετών με 40 έτη ασφάλισης, στα οποία μπορούν να συνυπολογίσουν έως 7 πλασματικά έτη ή στα 65 για πλήρη και στα 60 για μειωμένη με λιγότερα από 40 έτη ασφάλισης. Εξαίρεση αποτελούν οι απασχολούμενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα οι οποίοι έως το 2017 θα πάνε στα 60 (από 55).

Απαραίτητες είναι και οι παρακάτω διευκρινίσεις: Δεν θίγονται όσες γυναίκες έχουν 5.500 ημέρες ασφάλισης (18,3 συντάξιμα έτη) με ανήλικο τέκνο έως 31/12/2010, οι οποίες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στο 50ό έτος για μειωμένη και στο 55ο για πλήρη.

Επίσης δεν θίγονται όσοι έχουν 10.500 ημέρες ασφάλισης έως 31/12/2011 (παραμένει το 58ο έτος). Οσοι και όσες έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης έως 31/12/2010 (Δημόσιο, ΔΕΚΟ κ.λπ.) δεν θίγονται από τις νέες διατάξεις. Για τα πρόσωπα αυτά θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες μέχρι τη δημοσίευση του νόμου διατάξεις που αφορούν, τόσο τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης, όσο και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, καθώς και τον υπολογισμό της σύνταξης.

Ασφαλισμένοι πριν από το 1983: Σε όσα Ταμεία προβλέπεται συνταξιοδότηση με 35 χρόνια ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, το δικαίωμα αυτό διατηρείται αφού έχουν ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (Δημόσιο, τράπεζες, ΔΕΚΟ, εργαζόμενοι στα ΜΜΕ). Για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες ακολουθούνται τα όρια που προβλέπονται και για τους μετά την 1/1/1983 ασφαλισμένους. Υπάρχει βέβαια και εδώ ο περιορισμός του συντελεστή αναπλήρωσης της σύνταξης για κάθε έτος ασφάλισης στο 2% από 1/1/2013.
>>>Διαβάστε τη συνέχεια…

ΛΑΦΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ.

Mηνιαία εισφορά υπέρ των Ταμείων ύψους από 42 έως 350 ευρώ (ανάλογα με το ποσό της μηνιαίας σύνταξης) θα κληθούν να καταβάλουν από την 1η Αυγούστου όσοι συνταξιούχοι εισπράττουν σύνταξη 1.400 ευρώ και άνω. Η εισφορά θα είναι κλιμακωτή, ως εξής:

Για συντάξεις από 1.400 έως 1.700 ευρώ ποσοστό 3% (το τελικό ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.400 ευρώ). Για συντάξεις από 1.700,01 έως 2.000 ευρώ ποσοστό 4%. Για συντάξεις από 2.000,01 έως 2.300 ευρώ ποσοστό 5%. Για συντάξεις από 2.300,01 έως 2.600 ευρώ ποσοστό 6%. Για συντάξεις από 2.600,01 έως 2.900 ευρώ ποσοστό 7%. Για συντάξεις από 2.900,01 έως 3.200 ευρώ ποσοστό 8%. Για συντάξεις από 3.200,01 έως 3.500 ευρώ ποσοστό 9%. Για συντάξεις πάνω από 3.500,01 ευρώ ποσοστό 10%. Ενιαίος φορέας διαχείρισης των αποθεματικών (αξίας 29,5 δισ. ευρώ συν τα κεφάλαια του Ταμείου Αλληλεγγύης των Γενεών) χωρίς να θίγονται τα περιουσιακά δικαιώματα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

Καθορισμός ενιαίων μηχανισμών ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του ΣΕΠΕ (επιθεωρητές εργασίας και των ασφαλιστικών ταμείων).

Συνδιαχείριση των πόρων των κλάδων υγείας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (μία και ενιαία διαπραγμάτευση για όλες τις προμήθειες του συστήματος).

Σύσταση Κέντρων Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων (ΚΕΑ). Θεσμοθέτηση παράλληλης ασφάλισης για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων που έχουν ασφαλιστεί από το 1993 (η πρόταση είναι το μέτρο αυτό να συμπεριλάβει και τους δημοσίους υπαλλήλους).

Ενιαίο καθεστώς ασφάλισης συνταξιούχων που εργάζονται σε άλλες θέσεις εργασίας.

Κεντρική επανεξέταση των αναπηρικών συντάξεων και εκσυγχρονισμός του καταλόγου βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

Νέες διαδικασίες ασφάλισης για οικόσιτο προσωπικό και αγρεργάτες.

Θέσπιση κινήτρων παραμονής στην αγορά εργασίας (κίνητρα παραμονής μετά την 35ετία και αντίστοιχα για όσους παραμένουν μετά το 65ο έτος).

Από 1/7/2011 διεκπεραίωση από το τραπεζικό σύστημα όλων των συναλλαγών στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων (μισθοδοσία, απόδοση εισφορών).

Ενιαίο κέντρο πληρωμής συντάξεων προκειμένου να επιτευχθεί ο ενιαίος έλεγχος της τήρησης της νομοθεσίας περί διπλοσυνταξιούχων.

Διαχωρισμός των κλάδων- υπηρεσιών υγείας από το συνταξιοδοτικό σύστημα (από το 2018). Οι φορείς της Πρωτοβάθμιας Υγείας (που αποτελούν το κυρίως μέρος των διαθεσίμων υπηρεσιών του ασφαλιστικού συστήματος σήμερα) θα υπαχθούν στην εποπτεία του υπουργείου Υγείας και θα ενσωματωθούν στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (και τα νοσοκομεία στη Δευτεροβάθμια).

Του ΗΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ από τα ΝΕΑ...

1 σχόλιο:

www.gkatzios.blogspot.com είπε...

Είμαστε..και εμείς εδώ!!!